Posted tagged ‘virgin air’

WHIMSICAL team: Cluetrain Manifesto – Η παρουσίαση της εργασίας μας.

May 17, 2009

Το Cluetrain Manifesto αποτελείται από 95 θέσεις σχετικές με τη διαμόρφωση των νέων αγορών. Ακολουθεί η ομαδοποίηση των θέσεων, η επιλογή των δέκα σημαντικότερων, κατά την κρίση μας, και, τέλος, ένα σχετικό παράδειγμα εφαρμογής θέσεων του Cluetrain Manifesto σε διεθνή εταιρεία.

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ CLUETRAIN MANIFESTO 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 • 1 – 6 : «Η ανθρώπινη επικοινωνία στα πλαίσια της αγοράς»
 •        7 : «Η κυριαρχία των hyperlinks και η ανατροπή της υπάρχουσας  δομής »
 • 8 – 13: «Η σχέση μεταξύ των νέων αγορών και των εταιρειών»
 • 14 – 25: «Συνειδητοποίηση της νέας πραγματικότητας και προσαρμογή των εταιρειών σε αυτήν»
 • 26 – 40: «Θέσεις που πρέπει να υιοθετήσουν οι εταιρείες προκειμένου να εισέλθουν στη νέα αγορά»
 • 41 – 52: «Τα intranets αποτελούν τον κώδικα επικοινωνίας στις νέες αγορές»
 • 53 – 71: «Συνεργασία Internet και Intranets στη νέα αγορά»
 • 72 – 95: «Αλλαγές και προσδοκίες για την νέα αγορά»

TOP 10 CLUETRAIN MANIFESTO THESES

 

THESΙS 6: The Internet is enabling conversations among human beings that were simply not possible in the era of mass media.

Το internet επιτρέπει συνομιλίες μεταξύ ανθρώπων που απλά δεν ήταν εφικτές στην εποχή των mass media.

THESΙS 7: Hyperlinks subvert hierarchy.

Τα hyperlinks ανατρέπουν την ιεραρχία.

 

 

THESIS 9: These networked conversations are enabling powerful new forms of social organization and knowledge exchange to emerge.

Οι διαδικτυακές συνομιλίες καθιστούν δυνατή την εμφάνιση νέων ισχυρών μορφών της κοινωνικής οργάνωσης και της ανταλλαγής γνώσεων.

THESIS 12: There are no secrets. The networked market knows more than companies do about their own products. And whether the news is good or bad, they tell everyone.

Δεν υπάρχουν μυστικά. Η διαδικτυακή αγορά γνωρίζει περισσότερα από ό, τι οι ίδιες οι εταιρείες για τα προϊόντα τους και είτε τα νέα είναι καλά ή κακά, τα αποκαλύπτουν σε όλους.

THESIS 22: Getting a sense of humor does not mean putting some jokes on the corporate web site. Rather, it requires big values, a little humility, straight talk, and a genuine point of view.

Η αίσθηση του χιούμορ σχετίζεται με τις αξίες, την ταπεινοφροσύνη, την ειλικρίνεια, και την αυθεντικότητα των απόψεων.

THESIS 25: Companies need to come down from their Ivory Towers and talk to the people with whom they hope to create relationships.

Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να είναι απρόσωπες αλλά να επιδιώκουν τη δημιουργία σχέσεων με κοινό στόχο.

THESIS 38: Human communities are based on discourse—on human speech about human concerns.

Οι ανθρώπινες κοινότητες βασίζονται στο διάλογο – με ανθρώπινο λόγο για τις ανθρώπινες ανησυχίες.

THESIS 52: Paranoia kills conversation. That’s its point. But lack of open conversation kills companies.

Το κλειδί των επιτυχημένων επιχειρήσεων – εταιρειών είναι ο ανοιχτός διάλογος.

THESIS 65: We’re also the workers who make your companies go. We want to talk to customers directly in our own voices, not in platitudes written into a script.

Σημαντική είναι η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού γιατί αυτοί είναι που αναπτύσσουν τις σχέσεις με το κοινό.

 

THESIS 93: We’re both inside companies and outside them. The boundaries that separate our conversations look like the Berlin Wall today, but they’re really just an annoyance. We know they’re coming down. We’re going to work from both sides to take them down.

Επιδίωξη συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών  και των διαδικτυακών  αγορών και από τις δύο μεριές.

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

Ø SOUTHWEST AIRLINES  –   VIRGIN AIR

virgin747_682_626777asouthwest_airlines_logo

 • Δραστηριοποίηση στον τομέα των social media
 • Αίσθηση του χιούμορ ( thesis 21, 22)
 • Ισχυρή αίσθηση της ανθρώπινης κοινωνικής αλληλεπίδρασης

Οι εταιρείες ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους τους να λειτουργούν ως φυσιολογικοί άνθρωποι (με αίσθηση του χιούμορ) και όχι μηχανικά.

Η παραπάνω ανάλυση είναι διαθέσιμη και σε μορφή power point.

THE CLUETRAIN MANIFESTO power point

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ:

 • ΦΑΝΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
 • ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΕΡΩΝΗ
 • ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ