Διαφήμιση Doritos !!

Advertisements
Explore posts in the same categories: Doritos commercial, Uncategorized

Tags: ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

One Comment on “Διαφήμιση Doritos !!”

  1. kaathy Says:

    Doritos και τα 7 θαύματα του σύγχρονου κόσμου…
    Στόχος του διαφημιστικού spot είναι η αναγωγή του προιόντος σε ένα από τα θαύματα του κόσμου σαν εκείνο της γεύσης, το οποίο μένει στο μυαλό του καταναλωτικού κοινού και των προτιμήσεων του…
    Σαν προιόν επικεντρώνεται σε νεανικό κυρίως target group, για αυτό τον λόγο η διαφήμιση προσπαθεί να προσεγγίσει και άλλους κοινούς-στόχους ηλικιακά.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: