Παρουσίαση της δουλειάς μας για το Cluetrain Manifesto από την ομάδα M.I.C.E!

Cluetrain Manifesto by M.I.C.E!

Εδώ θα βρείτε από την ομάδα M.I.C.E ένα επιλεγμένο top ten από τις αρχές του Cluetrain Manifesto καθώς και εταιρικά παραδείγματα εφαρμογής του για το μάθημα “Εισαγωγή στη Διαφήμιση και τις Δημόσιες Σχέσεις”. Η εργασία παρουσιάζεται σε μορφή powerpoint.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Cluetrain Manifesto

Tags: , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: